آمار کلی

کد ملی: 145120XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران بتن شالوده آسیا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/11/02 تا 1398/07/24
فردا راه سازان طلوع امید نگار مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/10/18 تا 1396/05/28