آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نو سازان حرا گروه چهار هزار و ششصد و سی و نه مدیرعامل فعال 1397/12/22 تا کنون