آمار کلی

کد ملی: 129233XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فراسو سپهر آریا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/10/04 تا کنون
نوای جاوید پارتاک مدیرعامل فعال 1396/09/26 تا کنون