آمار کلی

کد ملی: 037084XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خانه سپید خط مهراز بازرس علی البدل فعال 1396/02/10 تا کنون
مهراز معمار خلاق بنیان بازرس علی البدل خارج شده 1394/06/16 تا 1396/03/01