آمار کلی

کد ملی: 166020XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرش دستبافت مروارید نفیس سبلان عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/13 تا کنون