آمار کلی

کد ملی: 007193XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شرکت فرهنگی هنری کاوشگران علم و هنر عضو هیئت مدیره فعال 1393/04/30 تا کنون
فراگامان صنعت ابزار دقیق نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/10/14 تا کنون