آمار کلی

کد ملی: 114152XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق قرض الحسنه الزهرا اهواز عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/14 تا کنون