آمار کلی

کد ملی: 237210XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیمرغ پروران پارسه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/17 تا کنون