آمار کلی

کد ملی: 252002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیرو گستر جوان صدرا بازرس علی البدل فعال 1392/04/19 تا کنون