آمار کلی

کد ملی: 413194XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تام وات نیرو رئیس هیئت مدیره فعال 1391/05/11 تا کنون
آرین بارای صنعت رئیس هیئت مدیره فعال 1389/09/14 تا کنون