آمار کلی

کد ملی: 376234XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره هزار و سیصد و هفتاد و یک مرزنشینان بخش زیویه سقز بازرس علی البدل فعال 1398/03/04 تا کنون