آمار کلی

کد ملی: 137651XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه صنعتی اکبری ویرا رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/10 تا کنون
ثابت طاهای تبریز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/30 تا کنون