آمار کلی

کد ملی: 038249XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه روستایی و مرتعداری روستای فرج آباد قم بازرس اصلی فعال 1398/07/06 تا کنون