آمار کلی

کد ملی: 544980XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تبار پارسیان سبز بازرس اصلی فعال 1396/10/23 تا کنون