آمار کلی

کد ملی: 109116XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی نیرو سازان دانش آرمان رئیس هیئت مدیره فعال 1396/05/29 تا کنون
آفرینش پروتیین پارسیان مدیرعامل فعال 1394/09/07 تا کنون