آمار کلی

کد ملی: 432195XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگامان بوبین گستر قزوین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/31 تا کنون
تامین نیاز بنای ایرانیان بازرس علی البدل خارج شده 1396/03/07 تا 1397/05/10