آمار کلی

کد ملی: 094497XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اقتصاد گستر اطلس ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/02/25 تا کنون