آمار کلی

کد ملی: 197214XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جهان زیگورات پدیده نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/10/01 تا کنون