آمار کلی

کد ملی: 230081XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی امداد تاسیسات یگانه فارس بازرس علی البدل فعال 1396/06/16 تا کنون