آمار کلی

کد ملی: 274081XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیمین بام گستران ارومیه بازرس علی البدل فعال 1392/04/13 تا کنون