آمار کلی

کد ملی: 241146XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرهام سازه پاوان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/02/27 تا 1398/10/05