آمار کلی

کد ملی: 181709XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هم اندیشان صنعت و معدن ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/06 تا کنون