آمار کلی

کد ملی: 220025XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه فروشندگان پوشاک ولوازم ورزشی ومنسوجات حوله ای وکاموا شهرستان نوشهر خزانه دار فعال 1397/07/07 تا کنون