آمار کلی

کد ملی: 092176XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مایا طب نوین پویا رئیس هیئت مدیره فعال 1398/08/30 تا کنون