آمار کلی

کد ملی: 123962XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت شاگل نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/05/09 تا 1392/04/20
کشتی سازی و صنایع دریایی بهمنشیر زورق عضو هیئت مدیره فعال 1390/11/17 تا کنون