آمار کلی

کد ملی: 006738XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کاویان سازان رامش گستر بازرس علی البدل فعال 1395/09/13 تا کنون