آمار کلی

کد ملی: 206460XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن خیرین امام حسن مجتبی علیه السلام سیکا پل آمل عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/11 تا کنون