آمار کلی

کد ملی: 138267XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اسپاد سریر تیس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/12 تا کنون
زیست گستر تینو بازرس اصلی فعال 1396/05/31 تا کنون