آمار کلی

کد ملی: 208018XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فن آوران طنین اعتماد هوشمند نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/04/25 تا کنون