آمار کلی

کد ملی: 105056XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیک سازه شادیاخ بازرس علی البدل فعال 1395/08/15 تا کنون