آمار کلی

کد ملی: 261964XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آروین پلاست پایتخت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/10 تا کنون
اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/26 تا کنون