آمار کلی

کد ملی: 129036XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توان احداث نیرو سپاهان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/14 تا کنون
توان آسا نیروی آسیا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/12/27 تا کنون
عقیق زاینده رود بازرس اصلی فعال 1391/06/23 تا کنون