آمار کلی

کد ملی: 265890XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی توزیعی مهرگان صنعت مارلیک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/06/07 تا 1398/04/03
پرورش مرغ گوشتی مهر آوران رحمت آباد عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/27 تا کنون