آمار کلی

کد ملی: 206263XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی محصولات نان مازند اسپادان بازرس اصلی خارج شده 1397/05/19 تا 1398/12/25