آمار کلی

کد ملی: 451975XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل کالا سیمان سریع بار بازرس اصلی فعال 1398/07/03 تا کنون
روستایی مداین مدیرعامل فعال 1397/03/22 تا کنون
اتحادیه شرکتهای عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/12 تا کنون
آفاق حساب دهلران رئیس هیئت مدیره فعال 1394/02/27 تا کنون