آمار کلی

کد ملی: 519884XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذر کومه تاوریژ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1389/12/18 تا کنون