آمار کلی

کد ملی: 007267XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رویان پی وی سی پاسارگاد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1394/04/31 تا کنون