آمار کلی

کد ملی: 558922XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف چینی و بلور و مصنوعات پلاستیکی سنندج مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1396/07/01 تا کنون