آمار کلی

کد ملی: 267841XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل نجم بندر مدیرعامل فعال 1398/02/04 تا کنون
افتخار ترخیص بندرعباس مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/07/17 تا کنون