آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع ذوب و فولاد کوثر ره آورد توس مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/05/10 تا 1397/10/10