آمار کلی

کد ملی: 136087XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شراره تجارت گستر ارس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/04/29 تا کنون