آمار کلی

کد ملی: 506986XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مارلین بتن سهند بازرس اصلی فعال 1395/11/18 تا کنون