آمار کلی

کد ملی: 197064XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرا تابان کارون بازرس اصلی فعال 1397/07/14 تا کنون