آمار کلی

کد ملی: 094689XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آتی نقش سازان پاسارگاد مدیرعامل فعال 1397/10/08 تا کنون
آتی نقش سهرابیان بازرس اصلی فعال 1396/07/15 تا کنون