آمار کلی

کد ملی: 005007XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 2

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
قطعات محوری پارت سمنان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/05 تا کنون
نفیس انرژی کالا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/04/30 تا 1397/02/22
پلیمر سوخت پارت سمنان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/11/10 تا کنون
بازرگانی ماشین آلات سنگین آریا ماشین سبز رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/05/02 تا 1392/10/24