آمار کلی

کد ملی: 230038XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عقیق گل کاران باران بازرس اصلی فعال 1398/07/21 تا کنون