آمار کلی

کد ملی: 007341XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سفیران مزرعه ماندگار نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1399/02/08 تا کنون
روژان بیدار مهام کردستان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/24 تا کنون
آنیتا پوشش نانو فن آور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/01/20 تا کنون