آمار کلی

کد ملی: 417203XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویان نگین جم مدیرعامل خارج شده 1396/05/29 تا 1398/02/29