آمار کلی

کد ملی: 182845XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زرین بهپاک افرند اروند مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/05/23 تا کنون
صندوق رفاه اعضا هییت علمی وزرات علوم تحقیقات و فناوری عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/19 تا کنون
عصر آبان ایرانیان عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/21 تا کنون