آمار کلی

کد ملی: 303196XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سازه حساب ارگ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1399/02/07 تا کنون
افلاک سازه داراب نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/08/01 تا کنون